Achtergrondinformatie

Doe jij werk dat bij jou past en op de manier die bij jou past? Past je werkomgeving bij de aard van je werk? En past de manier waarop het team of de afdeling is ingericht ook bij de aard van de organisatie?

Oude, op hiërarchie en macht gebaseerde organisatiestructuren zijn aan het einde van hun levenscyclus. Steeds meer mensen en teams raken op slot, gevangen in een harnas. Een systeem van bureaucratie, regels en procedures drukt passie, professionaliteit en innovatie de kop in. Nieuwe en duurzame organisatie- en werkvormen zijn nog in ontwikkeling. Het besef dat het anders moet groeit, maar geeft veel onzekerheid en soms frustratie. Machtsstructuren gericht op controle en angst maken plaats voor netwerkstructuren die gebaseerd zijn op vertrouwen en samenwerken. Door te werken in sociale netwerken waar door co-creatie en dialoog duurzame oplossingen ontstaan, groeit ook weer betrokkenheid, passie en verantwoordelijkheid nemen. Hierin komen echt nieuwe creatieve oplossingen beschikbaar door mensen die geloven dat het anders, beter kan. Sociale innovatie levert duurzame oplossingen met respect voor mens, dier en aarde.

Ik wil hier graag aan bijdragen door te zoeken naar passende oplossingen voor de huidige vraagstukken. Hiervoor is het volgens mij nodig om buiten bestaande (denk)kaders te stappen. Door het inzetten van nieuwe werkvormen waarin meer ruimte is voor interactie en dialoog worden mensen persoonlijk uitgedaagd om actief te participeren. Met sociale innovatie komt een organisatie weer echt in beweging. Door meer ruimte te geven aan veranderingen die van onderaf opbloeien, wordt al het talent wat beschikbaar is in een organisatie aangeboord. Door “management” in een ander perspectief te plaatsen, ontstaat leiderschap dat faciliteert en stimuleert.

Ook voor projecten pleit ik voor het werken in een netwerkorganisatie die zich naar behoefte aanpast in samenstelling en waarin workshops een belangrijk werk- en communicatiemiddel zijn. Het workshopmodel nodigt meer uit tot participatie dan het vergadermodel. En door het inzetten van workshops wordt de verzuiling in organisaties doorbroken. Zo ontstaan slagvaardige netwerkorganisaties die de aanwezige kennis en creativiteit in een organisatie ontsluit en bij elkaar brengt.

Als mensen gehoord worden geeft dit erkenning. Dit vergroot het werkplezier van de mensen en de slagkracht van de organisatie. Kortom, als organisaties weer uit hun harnas breken, komt de menselijke maat met al haar warmte weer tevoorschijn.