COWORKING THURSDAY 21 februari gecombineerd met ’s middags Durf te ondernemen!

Donderdag 21 februari maken we er weer een bijzondere dag van. Op de COWORKING THURSDAY kun je ’s middags ook deelnemen aan de Durf te ondernemen

Het is de bedoeling op deze donderdag lekker te werken, elkaar op te zoeken, kennis te delen, nieuwe ideeën op te doen en ruimte te geven om te experimenteren. Een dag in het teken van samenwerken en co-creëren om zo elkaar verder helpen met vraagstukken. Tevens biedt deze dag de mogelijkheid om mensen te ontmoeten, te leren kennen, en misschien dat je voor bepaalde opdrachten of projecten met andere ondernemers kunt samenwerken. Dit zal zeker gelden voor de mensen die regelmatig komen. Je leert zo ook andere ondernemers goed kennen.
Rond 10:00u gaan we “De Rondvraag” stellen. Hierin inventariseren we de vragen en wensen voor die dag en stemmen af hoe de vragensteller hiermee aan de slag wil. De invulling hangt helemaal af van je vraag.

’s Middags vindt een “try out! Durf te ondernemen” plaats. Hier kun je je ook apart voor opgeven.

De wereld is volop in beweging. De één ziet dit als bedreiging, de ander als kans. In ieder geval vragen de huidige ontwikkelingen te innoveren door anders te denken en anders te doen.
Deze workshop daagt je uit om ten eerste voor jezelf duidelijk te krijgen waar jij risico’s of kansen ziet. Door vervolgens creatief te onderzoeken of je je business model ook anders kunt benaderen ontstaan nieuwe mogelijkheden en kansen. Vind je paarse koe dus! De workshop is opgezet als try-out omdat wij willen onderzoeken hoe we de workshop zo vorm kunnen geven dat ieders persoonlijke wensen en vragen zo optimaal mogelijk aan bod komen.

Wat kun je verwachten?
We starten met een korte voorstelronde. Ook wordt gelijk geïnventariseerd waar je knelpunten en vragen liggen.
Daarna willen we een inventarisatie doen van de wensen en vragen die leven bij de deelnemers.
Aan de hand van de vraag: “Waar wil je over 5 jaar staan?” gaan we je helpen een plan van aanpak in te vullen
Aan de hand van de wensen die leven bepalen we de definitieve invulling van de workshop.
We hebben beschikking over een ervaren trainer en een groot netwerk van specialisten waarover we kunnen beschikken.
Dit onderzoeken van nieuwe oplossingen en ideeën doen we aan de hand van het Business Model Canvas. Zie bij “achtergrond informatie” voor meer informatie over het Business Model Canvas.

Achtergrond informatie
We bieden je niet De Oplossing voor alle problemen, maar zullen je in deze workshop op diverse manieren stimuleren en uitdagen om tot nieuwe ideeën te komen die ook goed bij jou passen. Een belangrijk uitgangspunt vinden wij namelijk dat je vooral doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt.
De dynamiek van de markt vraagt een andere aanpak van bedrijfsvoering die gericht is op continue anticiperen en creëren. Dit vraagt ook steeds om korte of langere samenwerking met partners en co-creatie. Door samenwerking kun je ook gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.
De kracht van het business Model Canvas is dat het eenvoudig van opzet is, maar ook dat het een aantal bouwstenen in één overzicht laat zien. Hierdoor worden onderlinge relaties zichtbaar en kan snel inzicht gegeven worden wat veranderingen in het ene onderdeel voor gevolgen heeft voor de andere onderdelen. Tevens kan het ook de kracht (het goud) en de zwakte van jou of je bedrijf in beeld brengen. Op basis van deze zoektocht kunnen nieuwe business en verdien modellen onderzocht worden.

Wie
De workshop wordt verzorgt door Jeroen Eggink van Trevisie en Jacques van der Noord van Passend Veranderen
Jeroen is al jaren ondernemer en veel het vak van ondernemerschap in de praktijk geleerd. De naam van zijn bedrijf heet Trevisie: visie op coaching, bedrijfskunde en ondernemerschap. Hij heeft veel bedrijven mogen begeleiden en ziet veel mensen ondernemend zijn en graag ondernemer willen worden. Hij is ondermeer initiatief nemer van de Drentsche Zaak en Flexwerkplek Assen
Jacques is ervaren projectleider en coach. Hij is opgegroeid in de ICT, maar is zijn horizon meer gaan richten op de menskant. Met het gepassioneerde en talentvolle individu en het menselijk welzijn als vertrekpunt houdt hij zich nu bezig met persoonlijke en organisatieontwikkeling.

Voor wie
Voor alle ondernemers en ZZPers.

Waar en Wanneer
Voor de COWORKING THURSDAY ben je welkom vanaf 9:00u.
De workshop staat gepland op donderdag 21 februari van 14:00u – 17:00u
Aanmelden: contact@passendveranderen.nl
FlexWerkPlekAssen
Amerikaweg 2
9407 TK Assen

Aangezien het een try out betreft, werken we op basis van waardebepaling achteraf. Je mag zelf bepalen wat de workshop je heeft opgeleverd en wat je dit waard vindt.
De groepsgrootte wordt maximaal 8 personen.

Meer informatie
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Jacques van der Noord
contact@passendveranderen.nl

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.