Business Model Innovatie

In de huidige tijd waarin veranderingen de enige contante is, past het niet meer om hele ondernemingsplannen te schrijven of lijvige project- of meerjarenplannen. Op het moment dat ze af zijn heeft de realiteit de actualiteit alweer achterhaald en kun je opnieuw beginnen.

Tevens is er steeds meer behoefte aan andere verdienmodellen omdat oude economische modellen niet meer werken. En steeds meer mensen vinden waarde toevoegen aan de wereld en eerlijk geld verdienen steeds belangrijker.

Een tool die ik gebruik om een business plan uit te werken is het Business Model Canvas. Hiermee is op een interactieve manier snel een overzicht te maken van een idee en/of plan. Door het invullen van dit canvas en tegen diverse andere modellen aan te houden ontstaat vaak een verrassend nieuw business model. Modellen die ik hierbij inzet zijn bijvoorbeeld: the blue ocean strategy, the blue economy, the golden circle.
Centraal staat steeds dat jij doet waar je in geloofd, dat je waarde toevoegt, dat je je talenten inzet, dat je duurzame producten en diensten ontwikkeld tegen een acceptabele prijs. Dat je durft fantaseren en zo tot echt vernieuwende oplossingen komt.

Hieronder twee filmpjes die dit mooi uitleggen:


Economy Transformers | NieuwWij | Verbind de Verschillen


Re-thinking Progress: The Circular Economy |
Ellen MacArthur Foundation | Rethink the future

Bij het verder uitwerken van het business plan zijn er diverse aanpakken zoals the lean startup, design thinking enz. te gebruiken. Ook hier komt het allemaal neer om out-of-the-box te denken, je creativiteit aan te spreken en te doen waar je goed in bent en waar je plezier aan beleeft.

De bovenstaande aanpakken zijn ook in te zetten voor projecten of verandertrajecten.