Interactieve workshops

Door het werken met interactieve workshops worden alle deelnemers uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Hierdoor ontstaat betrokkenheid en natuurlijk eigenaarschap bij alle betrokkenen. Eventuele weerstand komt ook direct aan de orde. Een zeer krachtige aanpak om snel tot resultaten te komen.

interactief werken

interactief werken

Afhankelijk van het doel en het gewenste resultaat van een workshop kan het collectieve creatieve vermogen van de groep aangesproken worden. Door te krabbelen, met symbolen en post-its te werken wordt de verbeelding aangesproken en zijn mensen ook letterlijk in beweging. Workshops zijn een goed middel om ideeën te verkennen en tot verrassende inzichten en resultaten te komen.

 

In grote lijnen volgen workshops drie stappen. de eerste stap is openen (divergeren). Dit is de fase om zoveel mogelijk ideeën en variaties te genereren. De volgende fase is verkennen (exploreren). hierin worden de de ideeën met elkaar vergeleken, samengevoegd en gezocht naar onverwachte, verrassende combinaties. De laatste fase richt zich op het afsluiten, keuzes maken (convergeren). In deze fase ga je conclusies trekken en beslissingen nemen. Waar ga je verder mee?

Workshops zijn voor alle vraagstukken in te zetten; nieuwe ideeën genereren, problemen oplossen, actieplannen, projectaanpak, Business Models, samenwerken, teambuilding, keuzes maken analyses, nieuwe producten/diensten bedenken enz, enz.
Een workshop kan als éénmalige activiteit georganiseerd worden. Maar ook als een reeks. Het is goed in te zetten voor meerdere groepen rond een bepaald vraagstuk/thema. En het is ook een heel krachtig instrument als onderdeel van projecten.