Project en verandermanagement

Een project gaat altijd over het doorvoeren of onderzoeken van een verandering. Voor beide aanpakken komt de werkwijze wat mij betreft overeen. Het gaat om het betrekken van alle spelers en alle krachten te bundelen om een verandering door te voeren.
Ook hiervoor past de workshop aanpak heel goed. Door een andere werkwijze worden resultaten sneller gehaald met een duurzaam resultaat.

Dynamische zwerm

Dynamische zwerm

Ook projecten kunnen in de vorm van een workshopcyclus uitgevoerd worden. Hierdoor ontstaat een levende dynamiek met veel inbreng en daarmee eigenaarschap van de projectleden. Gedurende het verloop van het project kan zo tevens de samenstelling van het team aangepast worden op de behoefte aan de juiste mensen en deskundigheid. Ook kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een aantal kernteams met een schil van een aantal referentieteams. Deze referentieteams kunnen naar behoefte geconsulteerd worden om resultaten te toetsen op draagvlak of andere haalbaarheidsaspecten. Hierdoor wordt het draagvlak van belanghebbenden beter bewaakt en wordt voorkomen dat het projectteam zich isoleert en niet meer in verbinding staat met de omgeving.
Zo verloopt het project meer als een zwerm. Deze zwerm kan zich voortdurend aanpassen aan nieuwe en onverwachte omstandigheden. Met een groot vermogen tot zelforganisatie, innovatie en creativiteit dat uitstijgt boven een traditionele projectorganisatie.