Missie

Zinvol werk doen wat ertoe doet waarmee ik kan bijdragen aan een betere wereld.

Ik zie het als mijn missie om mensen weer in contact te brengen met zichzelf en hun omgeving. Ik gun het iedereen om te leven in onvoorwaardelijke liefde en alle emoties die daarbij horen te doorleven.
Ik wil mensen graag weer laten beseffen waar het werkelijk om gaat in het leven, wat is echt belangrijk? We zijn ons denken gaan overwaarderen en zoeken oplossingen buiten onszelf. Denken en controle (angst) hebben een sterke invloed op ons hele wezen. Gevoelens en emoties hebben we geleerd niet altijd te tonen en als ze negatief zijn onderdrukken we maar al te graag. Maar daarmee zijn ze niet weg. Onderhuids blijven ze doorwoekeren en zo kunnen lichamelijke of geestelijke klachten ontstaan waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Met behulp van een aantal technieken die ik geleerd heb waarbij ik vooral het onbewuste aanspreek en door mijzelf “af te stemmen” op de persoon waar ik mee werk, kan de oorzaak weer aan de oppervlakte komen. Daarmee is de stap gezet om de klachten op te lossen. Steeds staat daarbij voorop dat de cliënt zelf zijn eigen oplossingen vindt.
Ik geloof dat de wereld een stuk beter af is als we kiezen vanuit het vermogen van ons hart. En het hoofd en de handen gebruiken voor de uitvoering.

Kom van het “nieuwe werken” naar jouw manier van werken en leven!

Kaartje van Lowieke van der Heide van Veronzinsels.nl