Over Jacques van der Noord

Leven in vrijheid! Volledig vrij zijn in de keuzen die ik maak. Zinvol werk doen wat ertoe doet, bijdragen aan een betere wereld. Daar kan ik echt van genieten! Ont-wikkelen doe ik vooral door afwikkelen, waardoor zichtbaar wordt wie ik werkelijk ben. Zo kan ik steeds beter mijzelf zijn zonder oordelen. Gewoon vrij eigen-aardig.

Dit ben ik...

Dit ben ik…

Het lukt mij steeds beter om mijzelf te laten zien en mijn harnas af te leggen. En ik moet zeggen, dat bevalt mij heel goed…..

Ik heb een sterke behoefte om dingen te doen die mij voldoening geven, waar ik plezier aan beleef en waarmee ik iets zinvols bijdraag aan deze wereld.
In mijn leven doen zich al een aantal jaren ontwikkelingen voor waardoor ik nu anders in het leven sta. Dit was (en is) niet altijd gemakkelijk, maar heeft mij veel opgeleverd. Door meer zelfinzicht en bewustwording sta ik nu krachtiger in mijn eigen centrum en maak bewuster eigen keuzen. Ook kan ik een beter onderscheid maken in wat ik doe en wie ik ben. En wat ik doe levert mij op deze manier veel meer energie en voldoening op. Wat ook van grote invloed op mijn leven is geweest is dat ik in contact ben gekomen met allerlei alternatieve behandelwijzen die ik als zeer krachtig en succesvol heb ervaren. Een aantal behandelmethoden en daarmee samenhangende zienswijzen heb ik mij eigen gemaakt en pas ik toe in mijn leven en werk. Alles bij elkaar heeft dit mijn wereldbeeld ingrijpend veranderd.

Hieronder een gedicht wat mijn ideaal, mijn droom prachtig verwoordt:

Phil Bosmans’ dromen van een nieuwe wereld:

Een wereld, een land, waar niemand gebrek lijdt,
waar mensen dagelijks lief en leed delen,
waar mensen als noten zijn van eenzelfde lied,
elke noot met haar eigen klank op het
onuitputtelijk thema van
menselijke vrede en vriendschap!

Een wereld, een land, waar alles weer kleiner wordt
op maat van de mens, met ambachten en kleine winkeltjes,
waar hartelijkheid het huis vult en
mensen weer menselijke warmte vinden,
waar men lacht in de straten en kinderen laat spelen,
waar gezonden en zieken, validen en minder-validen,
jonge mensen en bejaarden elkaar weer kunnen
herbergen en geborgenheid geven!

Een wereld, een land, waar rijken hun rijkdom verzaken
om hun hart terug te vinden, waar menselijke belangen
voorrang hebben op politieke en financiële belangen,
waar ruimte is voor het lied van de natuur,
voor een kermis en een fanfare,
een moppentapper en een clown,
waar mensen gelukkig kunnen
zijn met een geluk, dat gratis is!

Een wereld, een land, met een menselijk gezicht,
het gezicht van de liefde!

Phil Bosmans