Werkwijze coaching

Het is belangrijk om te weten dat ik je geen adviezen en oplossingen zal geven over hoe jij je problemen kunt aanpakken. Dat kun jij namelijk zelf veel beter! Wat ik doe is jou uitdagen en begeleiden om je eigen oplossingen te vinden en toe te passen in je dagelijks leven. Op deze pagina krijg je een indruk hoe ik werk.

Een coachingstraject bestaat gemiddeld uit 5 – 7 sessie. De duur van een gesprek is meestal 1 tot 1,5 uur. Een persoonlijk ontwikkeltraject is opgebouwd uit een aantal stappen die je in het plaatje hieronder terugziet.

Probleem of wens
Je kunt bij mij terecht voor begeleiding bij persoonlijke en relationele vraagstukken. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn als gevolg van spanningen, maar ook emotionele problemen. Bij lichamelijke klachten kun je denken aan hoofdpijn/migraine, nekklachten, RSI, overmatig drinken of roken, allergieën, over- of ondergewicht. Bij emotionele problemen kun je denken aan (faal)angsten, boosheid, verdriet, onzekerheid, schuldgevoelens, verstoorde relaties, stress, burn-out, vastlopen en niet goed weten hoe nu verder.

Maar de behoefte aan coaching kan natuurlijk ook voortkomen uit een wens of behoefte aan verandering die je wilt realiseren. Bijvoorbeeld omdat je aan een nieuwe fase in je leven of werk toe bent. Of doordat je huidige functie wordt opgeheven en dit je de kans biedt om iets anders te gaan doen. Maar je weet nog niet goed hoe en wat precies. Als je dromen of wensen hebt die je graag wilt realiseren kan coaching je hier ook in ondersteunen.

Intake
Een coachingstraject start met een kennismakingsgesprek. Dit eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. In dit eerste gesprek ligt de nadruk op het bepalen van de vraag/wens en de te behalen doelen. Tevens kan ik je uitleg geven over mijn werkwijze en kun je bepalen of dit je aanspreekt.

Na het kennismakingsgesprek kun je besluiten of je met mij in zee wilt gaan.

In de intake fase gaan we zorgen dat de “echte” vragen duidelijk worden. Vervolgens gaan we bepalen of er specifieke situaties uit het verleden of in de toekomst van invloed zijn op je vraagstelling. Als dit het geval is, zal dit in het vervolgtraject waar nodig aan de orde komen. Als jij er behoefte aan hebt, kunnen we afspraken maken over de methodiek die ik hoofdzakelijk zal hanteren. Dit kunnen werkvormen uit de NLP, kinesiologie of kunstzinnig dynamisch coachen zijn.
Soms zit een probleem zo diep, dat je er niet gelijk goed de vinger op kunt leggen. Het kan dan zinvol zijn om eerst met een aantal analyserende werkvormen aan de slag te gaan om zo toegang te krijgen tot de problematiek. De verkennende fase kan dan meer dan één sessie in beslag nemen.

Doel bepalen
De volgende stap is om goed te bepalen waar je naar toe wilt of wat voor jou belangrijk is en wat de door jouw gewenste situatie is. Een duidelijk doel stellen is belangrijk om zo focus en afbakening te krijgen voor het traject dat je ingaat. Tevens kun je vanuit een duidelijke doelstelling werken aan de betekenis van je ervaringen uit het verleden en wat je wilt realiseren in de toekomst.

Aan de slag
Nu kun je aan het werk! Met behulp van allerlei werkvormen, oefeningen, opstellingen van situaties ga je aan de slag om tot inzichten en oplossingen te komen. In de sessies gaan we dus niet in gesprekken de problematiek helemaal uitdiepen. Je gaat vooral oefeningen doen die je helpen om anders met een situatie om te gaan op een manier die bij jou past. Je gaat je steviger voelen in lastige situaties en je leert om de stress weg te halen. Als het zinvol is kunnen we overleggen om ook thuiswerk mee te nemen tussen de afspraken door om thuis te oefenen.

In iedere sessie zal ik voorstellen doen voor de oefeningen die we kunnen doen en aan het eind bepalen we of de doelstelling gehaald is, of dat we stappen hebben gemaakt in de richting van het doel.

Afronden
Als duidelijk is dat de gestelde doelen gehaald zijn kunnen we de sessies afronden en als dit wenselijk is nog een afspraak plannen over een wat langere tijd als een soort nazorg. In de afronding voeren we ook een evaluatie uit. Door nog even stil te staan bij de veranderingen die je hebt doorgemaakt wordt nog eens duidelijk wat je allemaal gedaan hebt en wat de effecten zijn van het coachingstraject. Tevens wil ik graag weten wat je vond van het traject en mijn begeleiding, zodat ik mij ook verder kan ontwikkelen.